FORE KAZIK – MİNİ KAZIK PROJE VE UYGULAMA

  Fore Kazık – Mini Kazık Proje ve Uygulamaları – 0 533 665 79 25

Bir jeoteknik projede zemin iyileştirme zemin güçlendirme – iyileştirme (enjeksiyon, jet grouting vb.) ve fore kazık – mini kazık uygulamalarının başarılı olabilmesi için, en başta zemin parametrelerinin (kohezyon, içsel sürtünme açısı vb.) sağlıklı olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. Bunun yanında, kazı aşamasında;  şev analizleri, oturma analizleri, sıvılaşma analizleri vb. jeoteknik irdelenmelerin de yapılmış olması gerekmektedir. Mevcut yönetmeliklere göre hazırlanan zemin etüt raporlarında, ilgili onay kurumlarının (Odalar, Belediyeler) yeterli denetimi sağlayamamış olması nedeniyle, bu jeoteknik değerlendirme ya yetersiz ve yüzeysel olarak, sayısal verilerden uzak ve yalnızca basit tanımlamalarla açıklanmakta veya hiç değinilmemektedir. Firma olarak; sağlıklı bir jeoteknik uygulamanın (fore kazık, mini kazık, ankraj, enjeksiyon vb.) ancak sağlıklı bir zemin tanımlamasından geçeceği bilinciyle jeoteknik uygulamalardan önce ayrıntılı bir jeoteknik projelendirmeye büyük önem vermekteyiz. Kazık temeller, genellikle derin yapı temellerinde kazı güvenliğini sağlamak, yapı yükünü taşıyamayacak kadar zayıf olan temel zemini tabakasının altındaki daha sağlam zemine yapı yükünü kazıklar vasıtasıyla aktarmak, köprü ayakları vb. amaçlarla, sıklıkla uygulanan jeoteknik yöntemlerdendir.

Kazık temel uygulamalarında, kazık çapları, sıklıkları, sayıları ve derinlikleri hem yapı tipine hem de zemin koşullarına bağlıdır. Bazen, fore kazık yerine mini kazık temelleri daha uygulanabilir olabilmektedir.

Firmamız, zemin etüdü sonuçlarına göre; yapı- zemin etkileşimini de dikkate alarak en güvenli ve en ekonomik jeoteknik (geoteknik) projeleri hazırlamakta ve buna göre kazık temel (fore kazık, mini kazık, ankraj) uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

2005 yılından beri jeoloji ve jeoteknik alanında faaliyetlerini sürdüren firmamız; fore kazık firması ve mini kazık firması olarak; Kocaeli, İstanbul, Adapazarı, Yalova, Bursa, İzmir, Ankara, Gebze, Tuzla, Pendik, Kartal vb. il ve ilçelerde hizmet vermektedir.

Fotolar: Fore Kazık ve Mini Kazık uygulamaları

Fotolar: Fore kazık ve ankraj uygulamaları