İMAR Mühendislik sektöründe iddialı!

Gurbetteki Erzurum Dergisi olarak bu sayımızda Kocaeli’de faaliyet gösteren İMAR MÜHENDİSLİK-  JEOLOJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ’nin sahibi, aynı zamanda Erzurumlu Hemşehrimiz Olan Jeoloji Mühendisi Volkan Kara ile hem bir tanışma sohbeti yaptık hem de ülkemizde ve ilimizde uygulanan Kentsel Dönüşüm Projesi ve inşaat sektörüne kendisinin mesleki bakış açısını konuştuk.

Volkan Bey, önce sizi tanıyalım?

“1979 Erzurum(Şenkaya) doğumluyum. İlk ve ortaöğrenimi Erzurum ve Gebze’de tamamladım. Lisans eğitimimi,  Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’nden 2001 yılında tamamladım. İller bankası ve bazı özel yerbilimi firmalarında 2003 yılına kadar mesleki alanda tecrübe kazandım.  2004 tarihinde, vatani görevimi kısa dönem olarak Kırşehir ‘de yerine getirdim. 2005 tarihinden itibaren Kocaeli’de İMAR MÜH.-JEO. ARŞT.  UYG. MRKZ.  firması adı altında;  zemin etüdü ve imar planlamasına esas jeoteknik etütler, yeraltısuyu temini amaçlı sondaj uygulama-etüt ve ruhsat hizmetleri,  zemin iyileştirme projeleri (fore kazık, mini kazık, jet grouting, enjeksiyon gibi) ve kısmen uygulama hizmetleri vermekteyiz.”

Erzurumlu bir işadamı olarak, ticari ve kültürel açıdan yaşadığınız ve doğduğunuz şehre bakış açınız nedir?

“Tabi ki, yaşadığımız şehir;  sosyal ve ekonomik altyapısı, sanayi ve endüstriyel pozisyonu itibarı ile burada ticari faaliyette bulunabilmeyi, dolayısıyla ülke ekonomisine katma değer sağlayabilmeyi daha olanaklı kılmaktadır. Fakat insan, yalnızca ekonomik tatminkarlıkla yetinmeyen sosyal bir varlık. Dolayısıyla gerek ilimizdeki hemşeri dernekleri, gerekse memleketimizle olan kültürel ve sosyal bağlarımız, gelenek ve göreneklerini kaybetmemiş memleket insanımız için son derece önemli. Bunu en iyi, şehrimizdeki derneklerimiz sağlamaktadır. Bu konuda bir Erzurumlu olarak Kocaeli Erzurumlular Federasyonu başta olmak üzere, kültürel altyapıya yaptıkları katkılarından ötürü tüm il, ilçe ve köy derneklerimizi kutluyorum.

Volkan Bey biliyorsunuz, son dönemlerde Hükümet tarafından çıkartılan Kentsel Dönüşüm Yasası, Kocaeli dahil birçok şehirde uygulanmaya başlandı. Sizin düşünceleriniz nelerdir bu konuda?

“Her şeyden önce şunu unutmamalıyız; ülkemiz büyük depremlerin oluşması açısından jeolojik olarak son derece riskli bir konumda bulunmakta. Depremsellik haritalarını irdelediğimizde özellikle İstanbul, İzmir, Adana gibi metropol şehirlerimiz 1.derece deprem kuşağında kalmaktadır. Geçmiş yıllardaki şehir planlamasına baktığınız zaman, maalesef deprem riski göz önüne alınmadan planlamalar yapılmış. İnşaat kalitesi, mühendislik hizmeti görmemiş on binlerce konut var. Mühendislik hizmeti almış olanlarda da maalesef sadece yapı elemanları açısından projelendirme yapılmış. Oysa, siz yapıyı istediğiniz kadar sağlıklı inşa edin. Eğer, yapının tipi, inşa edildiği zemin koşullarına uygun düşmüyorsa kesinlikle güvensizdir. 1999 depreminde temel hasar ve yıkım nedenlerinden biri budur. 1999 depreminden önce parsel bazındaki zemin etüt raporları yapılmadığından, statik projeler yaklaşık ve tahmini zemin değerlerine göre hazırlanıyordu. Tabi bu durum, önemli hatalara yol açabiliyordu. Düşük yoğunluklu, temel seviyesinde yeraltısuyu içeren, kuvaterner tipi zayıf zeminler üzerine temel ve zemin iyileştirme takviyesi olmadan inşa edilen yapılar hatta ağır yapılar, inşaat kalitesi ne kadar üst düzeyde olursa olsun ‘riskli’ yapılardır. Hükümetin tam da bu yapılar için çıkardığı yasayı oldukça cesur bir adım olarak nitelendiriyorum. Büyük bir depremde bu yıkımlara bağlı olarak yaşanacak ekonomik kayıp, Kentsel Dönüşüm maliyetinin altında kalmaktadır. Tabi can kayıpları, işin cabası.”

Sizin, yapı inşa projelendirmesi aşamalarında gördüğünüz eksiklikler var mı, nelerdir?

“Bir kere sektör içerisindeki farklı mesleki disiplinler arasında yeterince koordinasyon olmadığını düşünüyorum. Yapıya ait zemin etüt raporunu hazırlayan mühendisin mutlaka yapının tipi konusunda bilgilendirilmesi gerekmekte. Proje müelliflerinin tamamının, yapı inşası devam ederken kendi alanlarında mutlaka yapıya müdahil olabilmeleri gerekmektedir. Fakat tüm bu eksikliklere rağmen bu anlamda gelinen noktanın iyi durumda olduğunu düşünüyorum.” İmar Mühendislik firmasına www.imarjeoteknik.com Web sitesinden ya da info@imarjeoteknik.com Mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Haberin Kaynağı : http://www.gurbettekierzurum.com/?Syf=18&Hbr=584455