JEOFİZİK ETÜTLER

Jeofizik Etütler  – 0 533 665 79 25

Hemen hemen bütün jeolojik çalışmalarda, korelasyon açısından en iyi alternatif yöntemler jeofizik etütlerdir.

Özellikle zemin etüdü kapsamında arazide jeoteknik çalışmalar sonucu elde edilmiş zemin parametreleri, ayrıca jeofizik çalışmalarla (sismik kırılma, MASW vb.) desteklenerek tutarlılığı ve çalışılan sahayı temsil etmedeki yeterliliği test edilebilir.

Firmamız, özellikle zemin etüdü ve hidrojeolojik etüt çalışmalarında (yertaltısuyu araştırması, jeotermal kaynak araştırması vb.) jeofizik – aletsel çalışmalardan yararlanarak, işveren taleplerine en güvenilir, en sağlıklı mühendislik hizmetlerini sunmaktadır.

Jeofizik Etütler başlığı altında firmamızın sunduğu hizmetler şunlardır:

1. Sismik Kırılma / MASW Çalışması: Daha çok yapı temellerinde dinamik parametrelerin belirlenmesi amacıyla yararlanılan yöntemdir.

2. Düşey Elektrik Sondajı (DES) / Rezistivite Etüdü : Çoğunlukla yeraltısuyu ve jeotermal kaynakların araştırılmasında kullanılan bir yöntem olmakla beraber zemin etütlerinde jeolojik tabakaların üç boyutlu yapısının ortaya çıkartılmasında da yararlanılan bir jeofizik yöntemdir.