JEOLOJİK – JEOTEKNİK ETÜT

Jeolojik – Jeoteknik Etütler – 0 533 665 79 25

Jeolojik- Jeoteknik Etütler, aşırı eğim, heyelan, akma, kayma riski vb. nedenlerle daha önce imara kapatılmış bölgelerde veya imar sınırları içerisinde olup, plandaki vasfı değiştirilecek- revize edilecek sahalar için hazırlanan pmar planı değişikliklerine altlık oluşturmak üzere; inceleme alanının genel jeolojik – jeoteknik durumu, eğim durumu ve dolayısıyla yerleşime uygunluk durumunu irdeleyen jeoloji- jeoteknik mühendisliği çalışmalardır.

Jeolojik – jeoteknik etütlerde de, parsel bazındaki zemin etütlerinde olduğu gibi jeolojik arazi çalışmaları (zemin etüt sondajı açılması, araştırma çukuru açılması ve örnek alma vb.), jeofizik arazi çalışmaları (sismik kırılma etüdü, MASW, rezistivite etüdü), laboratuvar deneyleri  (zemin etüt sondajı ile alınan örnekler üzerinde yapılan deneyler) ve raporlama çalışmaları aynı şekilde hazırlanır. Ancak, onay kurumları ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, AFAD gibi)farklıdır.

Firmamız; başta İstanbul olmak üzere, Kocaeli, Gebze, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi muhtelif şehirlerde zemin etütleri ve jeolojik- jeoteknik etütler konusunda hizmetlerini sürdürmektedir.

Foto : Jeolojik – Jeoteknik Etütler Kapsamında Yapılan Zemin Sondajı, Araştırma Çukuru ve Örnek Alımı Çalışmaları