TEMEL VE PERDE ENJEKSİYONU / JET GROUT UYGULAMALARI

TEMEL VE PERDE ENJEKSİYONU / JET GROUT UYGULAMALARI – 0 533 665 79 25

Daha çok boşluklu (gözenekli), ayrışmış, yeraltısuyu içeren ve taşıma gücü kapasitesi düşük olan zeminlerde taşıma gücünün arttırılması, yapı temelinin yeraltısuyundan kurtarılması ve deprem anında sıvılaşma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla uygulanan yöntemlerdendir.

Jet grout uygulamasında çimento şerbetinin belli bir basınçla zemin içerisine püskürtülmesi ve böylece zemine karıştırılması sağlanır. Yeraltısuyu içeren zeminlerde sıvılaşma riskini ortadan kaldırma amaçlı olarak da uygulanan jet grout yöntemiyle etkin bir zemin iyileştirmesi sonucu elde edilebilmesi için, uygulama derinliğinin en az 10-20 m aralığında olması önerilir.

Jet grout zemin iyileştirmesi yöntemi; fore kazık ve mini kazık gibi donatılı bir iyileştirme yöntemi olmadığından, zemine ait taşıma gücü kapasitesini arttırma özelliğinden çok yeraltısuyundan kurtarılıp zeminde drenajı-kurutmayı sağlayan bir yöntemdir.

Firmamız 2015 yılından bu yana gerek zemin etüdü gerekse zemin iyileştirmesi üzerine faaliyette bulunan profesyonel bir jeoteknik firması olup, İstanbul, İzmir, Ankara, İzmir, Bursa, Adapazarı, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, İzmit, Gebze vb. bölgelerde jet grout uygulaması üzerine faaliyetini sürdürmektedir.

Foto: Arazide Jet Grout Uygulamaları