ŞEV ANALİZİ

ŞEV ANALİZİ – 0 533 665 79 25

Jeoloji Mühendisliğinde çözüm üretilen en önemli zemin problemlerinden bir şev duraysızlığı  sorunudur. Daha çok su içeren, bozuşmuş kohezyonu zayıf zeminlerde meydana gelen akma, kayma, kaya düşmesi, devrilme vb olguların tümüdür.

Firmamız bu ve benzeri zemin duraysızlıkları sorunlarına jeoloji mühendisliğinin bakış açısıyla en ekonomik ve uygulanabilir çözümleri üretmektedir.

Şev Analizi