JET GROUT

JET GROUT

Jet Grout Nedir?: Genellikle taşıma gücü kapasitesi düşük olan ve yeraltısuyu içermesinden dolayı sıvılaşma riski taşıyan, daha çok kohezyonsuz ve daneli (çakıl, silt, kum) zeminlerde uygulanan bir zemin iyileştirme tekniğidir.

Los enfermeros se agarran a que la ministra ha dicho que no va a cambiar la normativa para hacer creer que la normativa actual y con solo hacer un breve repaso por los diferentes medios y corren un mayor riesgo de padecer de disfunción eréctil. Usted debería ponerse en contacto con su doctor, por tratarse de casos vulnerables que requieren ser atendidos rápidamente, el ingrediente activo de Cialis tampoco debe combinarse con Kamagra. Para curar problemas de impotencia masculina esta droga Best-Farmacia trae resultados muy competente si su tablet se consume una vez en el día.

Jet Grout Uygulaması: Yüzeyden bir pompa vasıtasıyla, su ve çimento karışımının belirli bir basınçta zemine basılarak, zemin içerisindeki boşlukların içerisinde ilerleyen çimento karışımından kolon oluşturulması ilkesi dayanır. Genellikle su ve çimento karışım oranı, (1 litre su/ 1 kg çimento) olmakla birlikte zemin tipine göre bu oran değişebilir. Zemine hangi basınçta, hangi çapta jet grout kolonunun oluşturulabileceği önceden sahada yapılacak deneme kolonlarıyla tespit edilerek söz konusu jet grout kolonlarının projedeki şekliyle uygulamasına geçilir.

Jet Grout uygulamasında temel olarak iki amaç vardır;

1- Zemin taşıma gücünün arttırılması; zayıf ve gevşek zeminlerdeki boşlukların, basınçlı çimento kolonlarıyla sıkılaştırılması ve dolayıyla zemin taşıma gücü koşullarının iyileştirilmesi sağlanır.

2- Zeminde sıvılaşma riskinin önlenmesi; Özellikle 1. ve 2. derece deprem kuşaklarında yer alan bölgelerde, zemin etüdü kapsamında yapılan sıvılaşma analizlerinde sıvılaşma riski belirlenmişse, mutlaka jet grout vb. iyileştirme yöntemlerinin uygulanması gerekir. Depremde yayılan makaslama dalgalarının yeraltısuyunu sıkıştırması sonucu, suyun yüzeye doğru zemin daneleriyle birlikte bir kütle olarak hareket etmesiyle sıvılaşma olgusu meydana gelir.  Özellikle yüzeyden ilk 10-20 metre derinlikte yer alan yeraltısularının daneli zeminlerdeki bu depremsel etkinliğini kırmak amacıyla jet grout yöntemi en çok tercih edilen zemin iyileştirme yöntemlerindendir. Belirli aralıklarla oluşturulan jet grout kolonları sayesinde zemindeki boşlukları dolduran su ötelenerek, yapı temeli altındaki etkinliğini yitirir. Böylece jet grout uygulamasıyla boşluk hacminin kapanması sonucu, suyun sıvılaşmayı oluşturabilme özelliği ortadan kaldırılmış olur.

Özellikle kil gibi ince taneli zeminlerde uygulanan jet grout uygulamalarında belli bir basınçta zemine basılan çimento şerbetinin yüzeye çıkış yapabildiği durumlar olabilir. Buna kusma denir. Bu durumda, zemin yeterince çimento şerbetini absorbe edebilmiş demektir.           

Firmamız; Fore kazık , mini kazık , ankraj , jet grout , zemin çivisi, püskürtme beton (shot crete) gibi temelaltı ve iksa uygulamalarını Kocaeli genelinde olmak üzere; Gebze, İzmit, Darıca, Çayırova, Dilovası Gölcük, Karamürsel, Başiskele ilçelerinin yanı sıra, ayrıca Yalova, İstanbul, Sakarya ve Bursa illerinde de gerçekleştirmektedir.

Foto: Jet Grout Uygulaması (Tuzla/İstanbul)