ZEMİN ETÜDÜ NEDİR? BİR ZEMİN ETÜT RAPORU NASIL HAZIRLANIR? ZEMİN ETÜDÜ AŞAMASI YAPILARIN İNŞASINDA NEDEN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR?

ZEMİN ETÜDÜ NEDİR? BİR ZEMİN ETÜT RAPORU NASIL HAZIRLANIR? ZEMİN ETÜDÜ AŞAMASI YAPILARIN İNŞASINDA NEDEN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR?

Firmamız, imar planına esas jeolojik -jeoteknik etütler ve zemin etütleri alanında, 2005 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

Zemin etüdü çalışmalarımızı ‘2018 Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği(TBDY) Zemin ve Temel Etüt Formatı’na göre hazırlamaktayız. Ancak, idarelere bağlı olarak zemin etüdü içeriği, yönetmelik kapsamında farklılık gösterebilmektedir.

18 Mart 2018’de Resmi gazetede yayınlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren TBDY 2018 Yönetmeliği’ne göre zemin etüdü raporunun içeriği; veri raporu ve geoteknik rapor olarak iki kısma ayrılmıştır. Veri raporu kısmında; zemine ait zemin etüdü sondajlarına ve jeofizik verilere göre arazi deney ve gözlemleri ile zemin laboratuar deney sonuçlarının toplam sonuçlarına bağlı olarak elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler yer alacaktır.

Zemin Etüdü raporlarının ikinci kısmı olan geoteknik rapor bölümünde ise; daha çok yapı-zemin ilişkisinin irdelendiği ve zemine ait geoteknik verilerin sunulduğu bir kapsam çizilmiştir.

Zemin etüdü raporlarında verilen taşıma gücü değerlerinin, üst yapı yüküne göre yetersiz kaldığı ve/ veya şev tahkimatları gereken durumlarda; iksa ve/veya temelaltı zemin iyileştirme amaçlı olarak hazırlanacak olan geoteknik proje ve raporlar ise zemin etüdü raporlarının kapsamı dışındadır.

Zemin etüdü hizmeti, jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendisi mesleklerinin çalışma alanında kalmaktadır.

Zemin Etüdü kapsamında yaptığımız bazı çalışmalar; jeoteknik zemin sondajı, araştırma çukurları,  sondaj kuyularında presiyometre ve spt (standart penetrasyon deneyi), laboratuar deneyleri, jeofizik çalışmalar (MASW, sismik kırılma çalışması, rezistivite etüdü) gibi arazi ve laboratuar işlemlerinin sonuçlarının değerlendirildiği raporlama işlemlerinden ibarettir.

Zemin etüdü çalışmaları ile, yapı temel zeminine ait jeomekanik veriler, zemin statik ve dinamik parametreleri elde edilerek, yapı statiği için veri sunulur. Üst yapının niteliği, yapı temel derinliği ve yapının boyutlarına göre zemin etüdü çalışmalarında kapsam değişebilmektedir.

Zemin etüdü kapsamında yapılan arazi ve laboratuar gözlem ve deneyleri sonucunda; taşıma gücü tasarım dayanımı, zemin hakim titreşim periyodu, zemin yatak katsayısı, zemine ait litolojik kesit, yeraltısuyu seviyesi, temel zeminine ait kaya ve zemin sınıflama ve tanımlamaları, zemin sıvılaşması-oturma ve konsolidasyon riski vb. zemine ait jeoteknik değerlendirmeler yapılır.

Zemin Etüdü rapor formatı; TBDY 2018 yönetmeliği ile birlikte hem detaylandırılmış hem de kapsam olarak genişletilmiştir. Bu yönetmelikle birlikte zemin etüt raporu, veri raporu ve geoteknik rapor olarak ikialt başlık altında hazırlanmaktadır.

Veri Raporu kısmı, bir zemin etüdü çalışmasının; arazi gözlemleri, deprem tehlike harita verileri, zemin ve kaya sınıflamaları, haritalama çalışmaları, arazi ve kuyu içi deneyleri, jeofizik çalışmalar ile laboratuvar deneylerinin tüm ham ve düzeltilmiş değerlerinin sistematik bir şekilde sunulduğu rapor bölümüdür.

Geoteknik Raporu kısmı ise bir zemin etüt raporunun, üst yapı verileri dikkate alınarak, veri raporunda elde edilmiş olan sayısal parametreler ışığında gerekli taşıma gücü, elastik oturma, konsolidasyon, şev stabilite analizleri gibi temel mühendisliği değerlendirmelerinin yer aldığı zemin etüdü raporunun ikinci bölümünü oluşturmaktadır.

Zemin etüdü; Jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendisleri tarafından veri raporu, geoteknik mühendisi ve jeoloji mühendisi tarafından geoteknik raporu alt başlığı hazırlanan bir çalışmadır.

Zemin etüdü raporunun oluşturulması sürecinde; mimar ve inşaat mühendislerinden üst yapı verileri (mimari kesit ve vaziyet planları, tasarlanan temel alt kotları, temele etkiyen statik ve dinamik yükler/yük kombinasyonları gibi) alınarak yapıyla uyumlu verilere göre raporlama yapılmaktadır. Zemin etüt çalışmaları, kapsamı gereği bu alanda uzmanlaşmış jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve inşaat (geoteknik) mühendislerince hazırlanması gereken; oldukça hassas bir çalışmadır. Sağlıklı olarak elde edilmiş ve sahanın gerçek zemin değerlerini yansıtan, teknik normlara uygun olarak yapılmış zemin etüt çalışmaları ile elde edilmiş parametreler yapının depremsel anlamda dayanıklı olarak inşa edilebilmesinin ön koşuludur.

Zemin etüdü çalışmalarının içeriği jeolojik koşullara göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin; Sakarya, Yalova merkez, Armutlu, Termal, Teşvikiye, Altınova, Çiftlikköy, Çınarcık, Gölcük, İzmit, Gebze, Körfez, Başiskele veya Tuzla, Pendik, Maltepe, Kartal, Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir vb ilçelerin Kuvaterner(güncel/ayrışmış çökeller) çökel bölgelerinde yapılan çalışmalarda daha çok sıvılaşma, oturma ve taşıma gücü analizlerine veri sağlamak amacıyla SPT, Presiyometre vb. deneyler yapılırken, kaya ortamlarda kayaya özel yerinde ve laboratuvar deneyleri yapılarak elde edilen veriler ışında zemin etüdü raporu hazırlanmaktadır.

Firmamız İMAR MÜHENDİSLİK İNŞAAT JEOLOJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ olarak; İstanbul, Kocaeli (Gebze, İzmit), Bursa, Yalova(Yalova merkez, Armutlu, Termal, Teşvikiye, Altınova, Çiftlikköy, Çınarcık), Sakarya, Ankara, Adana, İzmir vb. şehirlerde ve tüm Marmara Bölgesi’nde zemin etüdü ve geoteknik proje- geoteknik rapor hizmeti alanında faaliyet göstermektedir.

zemin etüdü yalova , zemin etüt firması yalova, zemin etüdü çınarcık, zemin etüt firması çınarcık, yalova zemin etüt firması, çiftlikköy zemin etüdü firması, zemin etüt firması çiftlikköy, zemin etüdü altınova, altınova zemin etüdü firması, armutlu zemin etüdü, armutlu zemin etüdü / zemin etüt firması. sondaj zemin etüdü yalova.

zemin etüdü gebze , zemin etüt firması gebze, zemin etüdü dilovası, zemin etüt firması dilovası, kocaeli zemin etüt firması, kocaeli zemin etüdü firması, zemin etüt firması kocaeli, zemin etüdü tuzla, tuzla zemin etüdü firması, pendik zemin etüdü, pendik zemin etüdü / pendik zemin etüt firması. sondaj zemin etüdü firması istanbul.

Foto: Zemin etüdü sondajı ve jeofizik çalışmalar.

Foto: Zemin Etüdü sondajından alınan karot sandığı