Volkan Kara; Yapı Denetimlerde Yerbilimciler Şart

Jeoloji Mühendisi Kara: Yapı Denetimlerde Mutlaka Yerbilimciler İstihdam ettirilmeli

Kocaeli’li Jeoloji Mühendisi Volkan Kara, yakın zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapı denetim firmalarına yapmış olduğu denetim ve cezai uygulamalarla ilgili bazı tespitlerde bulundu.

Kara “1999 yılında kanunu ile yapı denetim firmalarına bırakılan denetim yükümlülükleri belediyelerin de kontrolünde yapılmaya başlandı. Ancak, yapı denetimde sorumluluk temelden itibaren başlar, zaten en büyük problem de bu aşamada başlıyor, çünkü zemin etüdünde denetçi hizmeti yok. Bugün, ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilmiş olmasına karşın, hala yapı denetim firmalarında hemen hemen hiçbir jeoloji veya jeofizik mühendisi istihdam edilmemektedir. Zemine ait denetimler yalnızca belediyelerin inisiyatifinde kaldığından ister istemez sorunlar baş gösteriyor. Belediyelerin kesmiş oldukları cezalar yasalar gereğidir mutlaka. Fakat işler bu noktaya gelmeden gerekli önlemlerin alınması daha olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi. Kocaeli genelinde, özellikle ‘Önlemli Alan’ olarak veya C grubu zeminler başlığı altında sınıflandırılmış bölgelerde inşa edilecek tüm yapılarda mutlaka jeoteknik önlemlerin de uygulamalı olarak alınması gerekmektedir. Çünkü bu bölgelerde; taşıma gücü kapasitesi düşük olan alüviyal çökeller mevcut olup, yeraltısuyu seviyesi genellikle yapı temel kotuna yakındır. Özellikle bu bölgelerde hazırlanan zemin etüt raporlarındaki öneriler mutlaka hem müteahit hem de yapı denetim firmaları tarafından önemsenmeli, projenin uygulama sürecinde mutlaka ilgili jeoloji mühendisinin görüşü alınmalıdır’’dedi.

Haberin Kaynağı : http://www.41havadis.com/haber/volkan-kara-yapi-denetimlerde-yerbilimciler-sart_h644.html