ZEMİN ETÜDÜ

ZEMİN ETÜDÜ – 0 533 665 79 25

Firmamız, kurulduğu 2005 yılından beri, birçok sanayi, konut, toplu konut, köprü, okul, avm vb. her türlü yapıya esas- parsel bazındaki zemin etütlerinin yanı sıra, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt işlerini de yapmaktadır. Zemin etüdü kapsamında yaptığımız tüm çalışmalar, ‘’T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zemin ve Temel Etüt Formatı’’na ilgili yasa-yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Firmamız; tüm diğer mühendislik faaliyetlerinde olduğu gibi, zemin etüdü ve jeolojik – jeoteknik etütler alanındaki çalışmalarını(raporlarını) da TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan vizeli olarak işverene sunmaktadır.

Bir zemin etüdü işi; genellikle jeolojik ve jeoteknik arazi çalışmaları zemin etüt sondajı açılması, araştırma çukuru açılması ve örnek alma vb.), jeofizik arazi çalışmaları (sismik kırılma etüdü, MASW, rezistivite etüdü), laboratuvar deneyleri  (zemin etüt sondajı ile alınan örnekler üzerinde yapılan deneyler) ile tüm bu verilerden yararlanılarak hazırlanan ve zemine ait statik- dinamik- jeoteknik parametrelerin yer aldığı ‘’zemin etüt raporu’’nun hazırlanmasından ibarettir.

Firmamız; başta İstanbul olmak üzere, Kocaeli, Gebze, Yalova, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi muhtelif şehirlerde zemin etüdü, jeolojik ve jeoteknik etütler (imar planına esas zemin etütleri) konusunda hizmetlerini sürdürmektedir.

Özellikle Gebze merkezli olarak Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Yalova illeri genelinde birçok sanayi, kamu kurumu, konut ve muhtelif endüstriyel yapıların zemin etüdü çalışmalarını yapmaktayız.

Zemin etüdü çalışmalarının kapsamı, özellikle yerel zemin koşullarına ve tasarlanan üst yapının niteliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Örneğin; Yalova, İzmit, Darıca, Gölcük, Sapanca, Adapazarı gibi kıyı şeridi boyunca Kuvaterner/Alüvyon birimlerin yayılım geniş gösterdiği alanlarda gerek zemin sondajlarının derinliği, gerek arazi deneyleri, gerekse laboratuvar deneyleri açısından daha hassas çalışmalar gerektiği gibi, zemin etüdü raporlarının kapsamında da; sıvılaşma, yeraltısuyu etkisi, konsolidasyon, oturma analizi, şev stabilite analizi vb. başlıklar çok daha ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Gebze, Körfez, Dilovası, Derince gibi, özellikle kuzey kesimleri kaya özelliği taşıyan alanlarda ise yapı temelleri daha çok kaya özelliği gösterdiğinden bu sahalarda hazırlanan zemin etüt raporlarının kapsamı ise çoğunlukla kaya kalite değerlendirmelerini içermektedir.

Zemin etüdü kapsamında yaptığımız arazi çalışmaları:

1. Jeoteknik zemin sondajları (Karot ve UD örneklerinin alınması)

KAROT SANDIKLARI

2. Araştırma çukurları

3. Jeofizik Çalışmalar

jeofizik_etutler-_sismik_kirilma

Zemin Etütleri: